Loading...
Bạch Xà Tiên Kiếp Hiện Kim

Bạch Xà Tiên Kiếp Hiện Kim

 • Available Region Vietnam
 • Discount Guest
Bạch Xà Tiên Kiếp Hiện Kim Top up

Select Top Up Amount

Order Information

 • ID tài khoản
 • Máy chủ
  E.g: S1,S2,S76...
 • Nền tảng
 • Total
  $ 0.43
  SEAGM Credits 180
 • Discount
  none

Về Bạch Xà Tiên Kiếp

TBạch Xà Tiên Kiếp là một kiệt tác huyền ảo tu chân sử thi với bối cảnh lấy từ câu chuyện thần thoại Bạch Xà Truyện, với phong cảnh cổ xưa và hình ảnh chất lượng cao để tạo ra một giang hồ huyền ảo khiến người ta lưu luyến khó quên, tạo hình nhân vật tuyệt đẹp, phục trang thiết kế tinh xảo, người chơi có thể tự do chọn môn phái hoặc nghề, không ngừng mạo hiểm tu luyện để tăng thực lực, gặp những nhân vật khác nhau và hoàn thành nhiệm vụ, mở khóa toàn bộ câu chuyện Bạch Xạ Truyện. Hệ thống bạn bè hoàn thiện và hoạt động với phần thưởng phong phú đã được người chơi đón nhận cuồng nhiệt, thế giới tu tiên hoàn toàn mới đang chờ bạn gia nhập.

How to top-up Bạch Xà Tiên Kiếp Hiện Kim ?

 1.     Select the  Hiện Kim denomination.
 2.     Enter your Bạch Xà Tiên Kiếp Account number.
 3.     Check out and select your payment method.
 4.     Once payment made, your purchased will be credited to your account shortly.

How to find Bạch Xà Tiên Kiếp Account number?

 1.     Use your account to log into the game.
 2.     Tap the "M" icon.
 3.     The Bạch Xà Tiên Kiếp Account number will be displayed.