Loading...
久遊玄天之剑 You Xuan Tian Zhi Jian (CN)

久遊玄天之剑 You Xuan Tian Zhi Jian (CN)

9 You 中文 China PC

关于久遊玄天之剑

《玄天之剑》游戏讲述了各大世家为了盟主之位,相互争夺“兵魂”的故事。玩家可扮演武圣、宗主、明王、气皇、阳魔、月仙、灭斗、鬼翎等职业,去平息这场武林纷争。

久遊玄天之剑 You Xuan Tian Zhi Jian (CN) - Direct Top-Up

LiveChat