Laden...
Nghịch Thiên Kiếm Thế

About Nghịch Thiên Kiếm Thế

Phàm Nhân Tu Tiên - Thế Thiên Hành Đạo. Con người sinh ra trong trời đất đều có cội gốc. Gốc có vững, đạo lý mới sinh ra. Nhập vai vào Game, mỗi người sẽ trải qua cảnh giới tu đạo, cảm ngộ nhân sinh đạo lý:

Đạo giang hồ: Gặp chuyện bất bình, đối mặt tà ác lòng người không yên. Vào Nghịch Thiên, thay trời hành đạo - PK đồ sát, thẳng tay cứu trợ. Gặp người PK người, gặp Boss PK Boss

Đạo tiền tài: Tại sao chơi game lại phân biệt giữa dân cày và đại gia? Vung kiếm chỉ trời - vào Nghịch Thiên - nhất định sẽ tìm được sự công bằng.

Đạo tình nghĩa: Chấp niệm nhân duyên không phải do thiên ý an bài. Cho dù phải tiên duyên hay kết nghĩa, nghịch thiên kiếm thế - huyết kiếm hồng trần - truy tìm một nửa chân nhân.

Nghịch Thiên Kiếm Thế - Kaarten Spelen

LiveChat