กำลังโหลด...
Badlanders

Badlanders

 • ภูมิภาคที่พร้อมใช้งาน Global
 • ส่วนลด Guest
Badlanders Coupons Top up

เลือกจำนวนที่ต้องการเติม

ข้อมูลการสั่งซื้อ

 • ทั้งหมด
  $ 0.70
  SEAGM เครดิต 297
 • ส่วนลด
  ไม่มี

About Badlanders:

Badlanders is a survival looter shooter mobile game launched by NetEase Games. Here, upon the ruins of a once-great civilization, scavengers fight for treasure and glory. The Red Beach Sanctuary once housed the world's most advanced weapon tech but, in the face of natural disasters, became a beacon for the preservation of science and technology for all mankind. However, it was short-lived as war broke out and the preservation plan collapsed. The only things left on that bloody beach are massive ruins, competing scavengers, and endless opportunities... Gear up and get ready to enter the hot zone of riches and danger!

Note: This Top Up Service is ONLY for Badlanders Android version.

How to top-up Badlanders Coupons?

 1. Select the Coupons denomination.
 2. Enter your User ID.
 3. Check out and select your payment method.
 4. Once payment made, the Coupons will be added to your Badlanders account shortly.

How to find Badlanders User ID?

 1. Use your account to login the game.
 2. Click your avatar on the top-left corner.
 3. Your User ID will be displayed under your nickname.
How to find Badlanders User ID

เกมที่สนับสนุน โดย Badlanders