กำลังโหลด...
Cloud Song: Saga of Skywalkers Ticket

Cloud Song: Saga of Skywalkers Ticket

 • ภูมิภาคที่พร้อมใช้งาน Global
 • ส่วนลด Guest
Cloud Song: Saga of Skywalkers Ticket Topup

เลือกจำนวนที่ต้องการเติม

ข้อมูลการสั่งซื้อ

 • Role ID
 • ทั้งหมด
  $ 0.72
  SEAGM เครดิต 299
 • ส่วนลด
  ไม่มี

About Cloud Song: Saga of Skywalkers Ticket

What life you want to have and embark on your journey - summon and collect pets, battle against enemies, customize to your heart’s content and explore the world in Cloud Song.

Join or create a guild to meet other players, make friends, and find your destined partner! Add friends, then exchange gifts to increase intimacy points. Then, organize and hold the best wedding to show your eternal love. Marriage increases your couples combat power. Engrave your eternal wedding ring to enhance its power too! Find your partner to explore the world with!

How to top up Cloud Song: Saga of Skywalkers Ticket?

 1. Select the Ticket you need.
 2. Enter your Role ID.
 3. Check out and select your payment method.
 4. Once payment made, your purchased will be credited to your account shortly.

How to check Cloud Song: Saga of Skywalkers Role ID?

 1. Use your account to log into the game.
 2. Open in-game Setting.
 3. Click the 'Support'.
 4. Your Role ID will displayed under the character name.