กำลังโหลด...
Disney Pop Town

Disney Pop Town

 • ภูมิภาคที่พร้อมใช้งาน Global
 • ส่วนลด Guest
Disney Pop Town Rubies Top Up

เลือกจำนวนที่ต้องการเติม

ข้อมูลการสั่งซื้อ

 • Support ID
 • MC
 • ทั้งหมด
  $ 1.01
  SEAGM เครดิต 419
 • ส่วนลด
  ไม่มี

About Disney Pop Town

Restore run-down musical towns with your best friend, Joy! Play match-3 puzzles to earn Stars and use them to renovate the old towns. Explore the world of Disney Pop Town by creating your own Avatar and dressing them up like Disney characters!

Disney POP TOWN Rubies Buying Steps:

 • Select the amount of rubies you wish to purchase.
 • Enter your Disney POP TOWN SUPPORT ID and MC number.
 • Select a payment method and complete the payment.
 • You may stay logged in throughout the transaction, once the top-up is completed, you will receive the Rubies in your Disney Pop Town account.
 • Please enter your Support ID and MC correctly to avoid delay on Rubies top-up.

How to find Disney Pop Town Support ID and MC Number:

 1. Open the game and enter the Game Lobby.
 2. Click in-game “Settings”.
 3. Your Disney Pop Town Support ID and MC will be displayed.
how to find disney poptown support id and mc number

How to find Disney Support ID and MC Number Screenshot