กำลังโหลด...
Dragon Brawlers Diamond

Dragon Brawlers Diamond

 • ภูมิภาคที่พร้อมใช้งาน Global
 • ส่วนลด Guest
Dragon Brawlers Diamond

เลือกจำนวนที่ต้องการเติม

ข้อมูลการสั่งซื้อ

 • IGG ID
 • ทั้งหมด
  $ 0.73
  SEAGM เครดิต 303
 • ส่วนลด
  ไม่มี

About Dragon Brawlers:

Mix and match countless Dragons and Heroes in this 2D MOBA! Unlock and train a large number of Dragons, each with their own strengths and weaknesses! Utilize their unique abilities to handle any situation your enemies throw at you! Befriend or challenge other Dragon Brawlers.

How to top-up Dragon Brawlers Diamond:

 1. Select the Diamond denomination.
 2. Enter your Dragon Brawlers IGG ID.
 3. Check out and select your payment method.
 4. Once payment made, the Dragon Brawlers Diamond you purchased will be credited to your Dragon Brawlers Account Instantly.

How to find Dragon Brawlers IGG ID:

 1. Use your account to login the game.
 2. Click in-game Settings.
 3. Tap “Account”.
 4. Your IGG ID will be displayed.
how to find dragon brawlers igg id