กำลังโหลด...
Eclipse Isle

Eclipse Isle

 • ภูมิภาคที่พร้อมใช้งาน South East Asia
 • ส่วนลด Guest
Eclipse Isle Top up

เลือกจำนวนที่ต้องการเติม

ข้อมูลการสั่งซื้อ

 • User ID
 • ทั้งหมด
  $ 2.25
  SEAGM เครดิต 951
 • ส่วนลด
  $ 0.12 (5%)

Eclipse Isle Gem Top Up

As a first of its kind Anime Style Hero Battle Royale Game, Eclipse Isle will bring you a brand new gaming experience. As for experiencing both "Battle Royale" and "Multiple Heroes" in the game, players can choose different heroes, search for ores to get weapons and skills and equip themselves to fight on the Isle. Under the crisis of continuous erosion of solar eclipse, players can use a diverse set of skills and strategies to stand out from 60 competitors and be the winner to save the world.

How to top-up Eclipse Isle Gem:

 1. Select the Gem denomination.
 2. Enter your User ID.
 3. Check out and select your payment method.
 4. Once payment made, the Gem will be added to your Eclipse Isle account shortly.

How to find Eclipse Isle User ID:

 1. Use your account to login the game.
 2. Click on your avatar in the top-left corner.
 3. The User ID will be displayed under your avatar.
how to find eclipse isle user id

เกมที่สนับสนุน โดย Eclipse Isle