กำลังโหลด...
Kingsense Core Keys

Kingsense Core Keys

 • ภูมิภาคที่พร้อมใช้งาน Global
 • ส่วนลด Guest
Kingsense Core Keys Top up

เลือกจำนวนที่ต้องการเติม

ข้อมูลการสั่งซื้อ

 • RID
 • UID
 • ทั้งหมด
  $ 0.99
  SEAGM เครดิต 411
 • ส่วนลด
  ไม่มี

About Kingsense

Embark on a grand adventure in a futuristic world with your SENSATES! Build mighty squads, engage in unique events and game modes, and experience a story unlike any other! Henceforth, bear the power of SENSATES!


How to top up Kingsense Core Keys?

 1. Select the Core Keys you need.
 2. Enter your RID and UID.
 3. Check out and select your payment method.
 4. Once payment made, your purchased will be credited to your account shortly.

How to check Kingsense RID & UID?

 1. Use your account to log into the game.
 2. How to check my RID.
  *You can only see the RID after logging into the game. Tap your avatar to check your RID.
 3. How to check my UID.
  *Tap “Account Switch” at the top left corner of the login screen to check your User ID. (If you are logging in with a guest account, make sure to bind your account first!)