กำลังโหลด...
MU Origin 2 Diamonds

MU Origin 2 Diamonds

 • ภูมิภาคที่พร้อมใช้งาน South East Asia
 • ส่วนลด Guest
MU Origin 2 Top Up

เลือกจำนวนที่ต้องการเติม

ข้อมูลการสั่งซื้อ

 • User UID
 • Zone ID
 • Username
 • ทั้งหมด
  $ 1.40
  SEAGM เครดิต 582
 • ส่วนลด
  $ 0.04 (3%)

About MU Origin 2

-Original Cast of MU ORIGIN, working with WEBZEN again

Break through the graphic limits of 3D MMORPG Online
Create & Define MMORPG 2.0
No reason to miss! Install RIGHT NOW!

REBIRTH OF CLASSIC
MU ORIGIN 2 brings you the legendary MU kingdom back again, inheriting the classic elements and story that has been beloved by players over 16 years and reinventing the quality and user experience/gameplay.
Let's return to the classic MU online fantasy mmorpg world. Hold your weapon and regain the MU kingdom.

DIVERSE GAMEPLAY
Intense real-time PvP and cross-server battles
Live auction and unique free trade system, which supports face-to-face trade in the game exclusively
Auto exp and gear collection with idle gameplay
Battle alongside your friends and find them easily with our unique social system.

VISUAL FEAST
Modern visual, reconstruct lifelike MU world
Brilliant 3D mmo rpg graphics, magnificent skills and outfits
Exquisite art and design

How to top-up MU Origin 2?

 1. Select MU Origin 2.
 2. Enter your User UID, Zone ID(only need number) & Username.
 3. Check out and select your payment method.
 4. Once payment made, the Diamonds will be added to your MU Origin 2 account shortly.

How to find MU Origin 2 User UID?

 1. Use your account to login the game.
 2. Open system Profile Picture then select Settings and scroll down .
 3. Your User UID & Zone ID will be displayed at setting detail.