กำลังโหลด...
Perfect World M (Global)

Perfect World M (Global)

 • ภูมิภาคที่พร้อมใช้งาน Global
 • ส่วนลด Guest
Perfect World M (Global) Gold Ingots Top up

เลือกจำนวนที่ต้องการเติม

ข้อมูลการสั่งซื้อ

 • ทั้งหมด
  $ 0.99
  SEAGM เครดิต 411
 • ส่วนลด
  ไม่มี

About Perfect World

Perfect World War has come to heaven ,vercome the perils of reincarnation against soul-leeching monster! With next-gen graphics and a vast open-world, stride above clouds as you soar beyond the bend of the horizon, walk boundless lands spread across a myriad of biomes, and dive deep into an ocean as blue and deep as it is mysterious, Perfect World beckons you with your allies to adventure!

How to top-up Perfect World Gold Ingots?

 1. Select the Gold Ingots denomination.
 2. Enter your User ID,Character ID and Select your server.
 3. Check out and select your payment method.
 4. Once payment made, the Gold Ingots will be added to your Perfect World account shortly.

How to find Perfect world Server & User ID?

 1. Use your account to login the game.
 2. Tap the “Select Server” button in the middle of the login screen to check your characters and their server information.
 3. Tap the icon at the top left corner of the login screen to check your User ID.
 4. Your User ID will be displayed.
 5. how to find perfect world server?

  how to find perfect world user id?

How to find Perfect world Character ID?

 1. Tap your avatar then choose “Other” to check your Character ID.
 2. how to find perfect world user id?

เกมที่สนับสนุน โดย Perfect World M (Global)