กำลังโหลด...
Ragnarok M: Eternal Love (SEA) Premium

Ragnarok M: Eternal Love (SEA) Premium

 • ภูมิภาคที่พร้อมใช้งาน South East Asia
 • ส่วนลด Guest
Ragnarok M: Eternal Love (SEA) Premium

เลือกจำนวนที่ต้องการเติม

ปริมาณการซื้อ

ขีดจำกัดการซื้อ :1 ~ 1 ฟรี: ไม่มี

ข้อมูลการสั่งซื้อ

 • Character ID
 • Game Server
 • ทั้งหมด
  $ 7.71
  SEAGM เครดิต 3,199
 • ส่วนลด
  ไม่มี

About Ragnarok M: Eternal Love (SEA)

Ragnarok M: Eternal Love (SEA) brings Rune Midgard to life, reinterpreting the art style that has been beloved by players for over 16 years. Classic gameplay features return with a modern touch! Hold hands, discover the world of Rune Midgard, and experience all the adventures that await in Ragnarok M: Eternal Love (SEA)! We'll be waiting for you in Prontera!

How to top up Ragnarok M: Eternal Love (SEA) Premium?

 1. Select the Premium EP 1.0.
 2. Enter your Character ID and select the game server.
 3. Check out and select your payment method.
 4. Once payment has been made, your Ragnarok M Eternal Love Premium EP 1.0 will then be instantly delivered to your IN-GAME MAILBOX. Check your mail, and collect your premium, and enjoy!
 5. Note: Monthly Premium purchase limit is 3 times, and the reset time is at 5:00 a.m.(GMT+7) 1st of each month, the exceeded purchase will exchange to Big Cat Coins of that amount.

How to find Ragnarok M Eternal Love SEA Character ID:

 1. Use your account to login the game.
 2. Click on your avatar in the top-left corner.
 3. Your Ragnarok M Eternal Love Character ID will be displayed.
how to find ragnarok m eternal love character id

*How to find Ragnarok M Eternal Love Character ID Screenshot

เกมที่สนับสนุน โดย Ragnarok M: Eternal Love (SEA) Premium