กำลังโหลด...
Shining Spirit

Shining Spirit

 • ภูมิภาคที่พร้อมใช้งาน Indonesia
 • ส่วนลด Guest
Shining Spirit Diamonds

เลือกจำนวนที่ต้องการเติม

ข้อมูลการสั่งซื้อ

 • User ID
 • Character Name
 • ทั้งหมด
  $ 0.36
  SEAGM เครดิต 152
 • ส่วนลด
  ไม่มี

Shining Spirit Diamonds Instant Top Up

Shining Spirit is an MMORPG game that you shouldn't miss. This game takes the story in the extraordinary landmass of Saint Merlin, where you are welcome to turn into a fighter of the Karnes Empire. Shining Spirit exhibits great designs and HD sound, on account of the utilization of Unreal Engine 4. With sensible ongoing interaction impacts and an extensive HD map for Battle Royale, you will be welcome to feel a realistic playing experience.

How to find Shining Spirit User ID:
 1. Go to www.eyougame.com/vip or click here
 2. Log in to your Eyougame account.
 3. Click your Eyougame User name on the top right of the Eyougame Website.
 4. Find your Eyougame account User ID there.
 5. how to find eyougame user id