กำลังโหลด...
War For The Seas Blue Diamonds

War For The Seas Blue Diamonds

 • ภูมิภาคที่พร้อมใช้งาน Global
 • ส่วนลด Guest
War For The Seas Blue Diamonds Top up

เลือกจำนวนที่ต้องการเติม

ข้อมูลการสั่งซื้อ

 • Character ID
 • ทั้งหมด
  $ 0.90
  SEAGM เครดิต 381
 • ส่วนลด
  $ 0.09 (9%)

About War For The Seas

A pirate-themed open world game, where you can raise your skull flag to lead your fleet to defeat the enemies and dominate the raging seas!

War for the Seas is a pirate-themed game of the great age of geographical discovery, where you can choose to play according to your preferred play style - Lead pirates into battle, sink enemy ships to plunder loot, step into unknown continents, hunt for mysterious treasures, pioneer new sea routes to earn huge profits, or defend justice by hunting pirates to earn bounties, or you can even fish idly by the sea.

Pirates, explorers, merchants - you are free to choose your own identity and create your own maritime legend.

How to top up War For The Seas Blue Diamonds ?

 1. Select the Blue Diamonds you need.
 2. Enter your Character ID.
 3. Check out and select your payment method.
 4. Once payment made, your purchased will be credited to your account shortly.

How to check War For The Seas Character ID?

 1. Use your account to log into the game.
 2. Open in-game Setting.
 3. Your Character ID will displayed beside the character name.