Close
Close
Begin typing your search Game / Card / Direct Top Up and press return to search.
  • เกม
  • บัตร
  • Direct Top Up

Close

กำลังทโหลด...

วิธีการชำระเงินของ SEA GAMER MALL

ประกาศสำคัญ:

1. ไม่รับการชำระเงินโดยการโอนเงินทางโทรเลข. [ข้อมูลเพิ่มเติม]

2. ห้ามเปิดเผยข้อมูลการโอนเงินให้แก่บุคคลที่ 3. [ข้อมูลเพิ่มเติม]

Malaysia Ringgit (RM)

การชำระเงินแบบออฟไลน์ - การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างบัญชีบุคคลอื่นผ่านธนาคารออนไลน์, การโอนเงินผ่านเครื่อง ATM และเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ

การชำระเงินแบบออนไลน์

Taiwan New Dollar (NT$)

การชำระเงินแบบออฟไลน์ - การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างบัญชีบุคคลอื่นผ่านธนาคารออนไลน์, การโอนเงินผ่านเครื่อง ATM และเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ

การชำระเงินแบบออนไลน์

Singapore Dollar (S$)

การชำระเงินแบบออฟไลน์ - การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างบัญชีบุคคลอื่นผ่านธนาคารออนไลน์, การโอนเงินผ่านเครื่อง ATM และเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ

การชำระเงินแบบออนไลน์

Philippines Peso (₱)

การชำระเงินแบบออนไลน์

การชำระเงินแบบออฟไลน์ - การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างบัญชีบุคคลอื่นผ่านธนาคารออนไลน์, การโอนเงินผ่านเครื่อง ATM และเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ

Chinese Yuan Renminbi (¥)

การชำระเงินแบบออนไลน์

การชำระเงินแบบออฟไลน์ - การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างบัญชีบุคคลอื่นผ่านธนาคารออนไลน์, การโอนเงินผ่านเครื่อง ATM และเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ

Thailand Baht (฿)

การชำระเงินแบบออนไลน์

การชำระเงินแบบออฟไลน์ - การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างบัญชีบุคคลอื่นผ่านธนาคารออนไลน์, การโอนเงินผ่านเครื่อง ATM และเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ

Australian Dollar (A$)

การชำระเงินแบบออนไลน์

Euro (€)

การชำระเงินแบบออนไลน์

US Dollar (US$)

การชำระเงินแบบออนไลน์

Russian Ruble (руб)

การชำระเงินแบบออนไลน์

Brazil Reais (R$)

การชำระเงินแบบออนไลน์

South Korean Won (KRW)

การชำระเงินแบบออนไลน์

New Zealand Dollar

การชำระเงินแบบออนไลน์

Indonesia Rupiah (Rp)

การชำระเงินแบบออฟไลน์ - การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างบัญชีบุคคลอื่นผ่านธนาคารออนไลน์, การโอนเงินผ่านเครื่อง ATM และเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ

การชำระเงินแบบออนไลน์

Vietnamese Dong (₫)

การชำระเงินแบบออฟไลน์ - การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างบัญชีบุคคลอื่นผ่านธนาคารออนไลน์, การโอนเงินผ่านเครื่อง ATM และเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ

การชำระเงินแบบออนไลน์

Polish Zloty (zł)

การชำระเงินแบบออนไลน์

Danish Krone (kr)

การชำระเงินแบบออนไลน์

British Pound (£)

การชำระเงินแบบออนไลน์

Canadian Dollar (C$)

การชำระเงินแบบออนไลน์

Swiss Franc

การชำระเงินแบบออนไลน์

Hong Kong Dollar (HK$)

การชำระเงินแบบออนไลน์

Norwegian Krone (kr)

การชำระเงินแบบออนไลน์

Mexican Peso

การชำระเงินแบบออนไลน์

Japanese Yen (¥)

การชำระเงินแบบออนไลน์

New Turkish Lira (TL)

การชำระเงินแบบออนไลน์