Privacy Policy Updated:

We have updated our Privacy Policy. Read it for more details.
Close
Close
Begin typing your search Game / Card / Direct Top Up and press return to search.
 • เกม
 • บัตร
 • Direct Top Up

Close

กำลังทโหลด...

Tree of Savior TOS (Global) Power Leveling Custom Package

 • เกม: Tree of Savior TOS (Global)
 • ส่วนลดสำหรับสมาชิก: ไม่มี
 • ราคา: US$ 0.77

คำอธิบาย

••⇒ ดูวิธีการสั่งซื้อคลิกที่นี่ ⇐••

Tree of Savior เก็บเลเวล ปั้นตัวละคร:

 1. กรุณาหลีกเลี่ยงการล็อคอินเข้าสู่เกม ในระหว่างการใช้บริการ. กรุณาแจ้งพนักงานบริการของเรา หากท่านต้องการที่จะล็อคอินเข้าสู่เกม ในระหว่างการใช้บริการ.
 2. ไอเทมทุกอย่างที่ได้ระหว่างการใช้บริการ จะถูกจัดเก็บไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่ตัวละครของท่าน.

รายละเอียดข้อมูลที่ร้องขอดังต่อไปนี้. กรุณาระบุลงในช่อง "หมายเหตุ" ตอนทำรายการสั่งซื้อ

 • Steam ID: ไอดีสตรีม
 • Login Password: พาสเวิร์ด
 • Classes และ Skill ที่ท่านต้องการ: ตัวอย่างเช่น: http://www.tosbase.com/tools/skill-simulator/build/xhsv9lzihv/
 • ** คุณอาจใช้ TOS Skill Simulator เพื่อสร้างแผนผัง Class และ Skill ที่ต้องการ จากนั้น เซฟและส่ง Url มาให้ทางทีมงานได้รับทราบ เพื่อทำตามคำสั่งซื้อของท่าน.

** สำหรับ Steam, ในการใช้บริการ เพื่อการล็อคอินครั้งแรก เราต้องการ Authenticator Code ของท่าน เมื่อทีมงานพร้อมล็อคอิน จะติดต่อท่านเพื่อขอ Authenticator Code.

กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน เมื่อการใช้บริการเก็บเลเวล สำเร็จเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย.

สำหรับ Steam, คุณอาจไปที่ Steam -> Settings -> Manage Steam Guard Account Security เพื่อทำการ deauthorize all other devices(ยกเลิกการอนุญาติการเข้าถึงจาก Devices ต่างๆทั้งหมดก่อนหน้านี้).