Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền

Close

Đang tải...
 • Nhỏ nhất : 1 Lớn nhất : 200
 • Miễn phí : Không có
 • Tổng số : US$ 1.45
 • Giảm giá : Không có
 • SEAGM Credits : 606

关于久遊一卡通充值:

久游休闲卡是久游网为实现以大型音乐网络游戏《劲乐团》、《劲舞团》和《风火之旅》以及久游网社区服务中所包含的随心秀、彩信、短信收费等一系列项目而推出的一卡通式预缴点卡。

久游休闲卡可充值的游戏: 劲乐团、劲舞团、超级舞者、风火之旅等

购买直充的链接 久游一卡通直充

久遊一卡通充值:

 • 1. 游览http://pay.9you.com/funpay/pay.php并登入您的久游网账号.
 • 2. 选择您要充值的游戏.
 • 3. 输入您的久游休闲卡序号,密码及被充值得游戏账号.
 • 4. 点击"OK"按钮,确认您的充值资料.
 • 5. 您的久游休闲卡点数将自动转到您所充值的游戏账户.

Chính sách hoàn trả :

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Điểm Games, Thẻ trả trước, Mã vật phẩm/ bản dùng thử/ bản Beta đã xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm :

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại các vật phẩm đặt hàng trước trong 2 tuần trước khi sản phẩm được ra mắt.