Close
Type your search keywords for Game / Card / Direct Top Up and press ENTER to search.
 • Games
 • Thẻ
 • Direct Top Up

Close

Loading...
Aeria Points

Aeria Points

 • Region: Global
 • Giảm giá cho thành viên : Guest Thành viên 0 %
 • Aeria Games - Aeria Points (US)
Instant Delivery

You will receive the code or key after purchase

选择点卡

 • Nhỏ nhất : 1 Lớn nhất : 50
 • Miễn phí : Không có
 • Tổng số : US$ 5.00
 • Giảm giá : Không có
 • SEAGM Credits : 2,008

About Aeria Points

What is Aeria Points

Aeria Points allows you to get the most out of your Aeria Games experience. The Aeria Points that you purchase will show up in the in-game Item Mall and allow you to purchase cool and useful items for any of our games. So start experiencing more from our games, and enjoy!

How to top up Aeria Games account using Aeria Points E-PIN?

Guide: Aeria Points Top Up

Chính sách hoàn trả :

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Game Points, Thẻ trả trước, Trial/ Beta/ Code vật phẩm được xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm :

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại cho vật phẩm của đơn hàng đặt trước sẽ được thực hiện trước 2 tuần khi sản phẩm lưu hành.