Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...

Age of Wushu (US) Thẻ Game

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 10.64
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 4,644

Age of Wushu Game Info:

 • Age of Wushu (AoW) is the world’s first true Wuxia themed MMORPG, with cutting edge graphics and innovative gameplay.

Age of Wushu Game Story:

Age of Wushu is based on early Ming Dynasty China, a time when the central plains were relatively stable. It was during this period the Jianghu martial arts were allowed to flourish, and the great schools were formed and began recruiting members. This precipitated great change across the land. Compared with the thriving, bustling nature of Jianghu, the central government grew increasingly autocratic, with the emperor’s power increasingly consolidated. The Eastern Chamber and the Royal Guards were formed, each growing into formidable forces that influenced Jianghu. The founder of the Ming Dynasty, Zhu Yuanzhang, grew increasingly suspicious and began...


Age of Wushu Game Info

Age of Wushu International Announce Trailer


Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Điểm Games, Thẻ trả trước, Mã vật phẩm/ bản dùng thử/ bản Beta đã xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại các vật phẩm đặt hàng trước trong 2 tuần trước khi sản phẩm được ra mắt.