Close
Type your search keywords for Game / Card / Direct Top Up and press ENTER to search.
 • Games
 • Thẻ
 • Direct Top Up

Close

Loading...

Age of Wushu (US) Game Cards

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 20
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 5.00
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 1,958
CVS Gift Card (US)

CVS Gift Card (US)

 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • CVS Gift Card (United States)

选择点卡

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 10.64
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 4,167

Age of Wushu Game Info:

 • Age of Wushu (AoW) is the world’s first true Wuxia themed MMORPG, with cutting edge graphics and innovative gameplay.

Age of Wushu Game Story:

Age of Wushu is based on early Ming Dynasty China, a time when the central plains were relatively stable. It was during this period the Jianghu martial arts were allowed to flourish, and the great schools were formed and began recruiting members. This precipitated great change across the land. Compared with the thriving, bustling nature of Jianghu, the central government grew increasingly autocratic, with the emperor’s power increasingly consolidated. The Eastern Chamber and the Royal Guards were formed, each growing into formidable forces that influenced Jianghu. The founder of the Ming Dynasty, Zhu Yuanzhang, grew increasingly suspicious and began...


Age of Wushu Game Info

Age of Wushu International Announce Trailer


Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Game Points, Thẻ trả trước, Trial/ Beta/ Code vật phẩm được xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại cho vật phẩm của đơn hàng đặt trước sẽ được thực hiện trước 2 tuần khi sản phẩm lưu hành.