Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...

AION Online Kinah

 • Máy chủ: Danaria-Asmodians
 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Giá: $ 9.14 / 100m
Hết hàng
Hết hàng, có KHÔNG kho có sẵn.
Liên hệ Chăm sóc khách hàng để biết thêm thông tin về các kho.

About Aion Online Kinah

Aion Online Kinah Trading Method:

Aion Online Kinah purchases are traded via selling items in the Trade Broker.Please List Your Item First Before Placing Order.

Please enter the details of your listed items in order form's Remark:

 • Item Name:
 • Item Lv.:
 • Price:
 • Unit Price:
 • Seller:
 • Screenshot of your listed item(* After Sale Registration on standby).

*You can use http://imgur.com/ to upload your listed items or go to order details to upload your screenshots*


Aion Online Kinah Trade Broker Important Notes:

Listing Fee & Sale Commissions on market sales is NOT COVERED.

Item should be listed with random last 3 digits. Example of purchase amount and corresponding item listing amount in Trade Broker:

 • 100Million Kinah. Item listed in Trade Broker should be 1 unit and 100,000,853 unit price, which total 100,000,853

AION Online Trailer