Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...

AION Online Kinah

 • Máy chủ: Katalam-Elyos
 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Giá: $ 9.37 / 100m
Mua hàng theo số lượng
 • Mua hàng theo số lượng
 • Mua hàng theo số tiền
  • Nhỏ nhất: 100m Lớn nhất: 200b

  • Số lượng: 100m

  • Miễn phí: Không có
  • Tổng số: $ 9.37
  • Giảm giá: Không có
  • SEAGM Credits: 3,900
  Mua ngay Thêm vào giỏ Mua bằng Paypal

  About Aion Online Kinah

  Aion Online Kinah Trading Method:

  Aion Online Kinah purchases are traded via selling items in the Trade Broker.Please List Your Item First Before Placing Order.

  Please enter the details of your listed items in order form's Remark:

  • Item Name:
  • Item Lv.:
  • Price:
  • Unit Price:
  • Seller:
  • Screenshot of your listed item(* After Sale Registration on standby).

  *You can use http://imgur.com/ to upload your listed items or go to order details to upload your screenshots*


  Aion Online Kinah Trade Broker Important Notes:

  Listing Fee & Sale Commissions on market sales is NOT COVERED.

  Item should be listed with random last 3 digits. Example of purchase amount and corresponding item listing amount in Trade Broker:

  • 100Million Kinah. Item listed in Trade Broker should be 1 unit and 100,000,853 unit price, which total 100,000,853

  AION Online Trailer

  LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ CÁC ĐƠN HÀNG GAME LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN TỆ:

  • Khách hàng có thể mua các kho tiền tệ Game cho các Game phổ biến với số lượng lớn hoặc nhiều khách hàng có thể mua cùng một lúc. Để đảm bảo kho luôn có sẵn khi bạn đặt hàng, vui lòng KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN TỒN KHO thông qua nhân viên Chăm sóc khách hàng bang LiveChat trước khi thực hiện thanh toán, kể cả trong trường hợp bạn thấy CÒN TỒN KHO . Điều này xảy ra khi có nhiều khách hàng khác nhau thực hiện mua hàng trước khi bạn thanh toán.
  • Các đơn đặt hàng của SEA Gamer Mall được thực hiện theo nguyên tắc đơn hàng đến trước sẽ được phục vụ trước đối với các đơn hàng ĐÃ THANH TOÁN.
  • Toàn bộ giá tiền tệ in-game thay đổi theo thời gian
  • Chỉ những đơn đặt hàng được thanh toán sẽ được giữ giá tiền tệ in-game trong trường hợp giá thay đổi
  • Trong trường hợp giá thay đổi và bạn đã đặt đơn hàng mà không liên hệ với chăm sóc khách hàng để thanh toán đơn hàng của bạn. BẠN PHẢI THỰC HIỆN một đơn đặt hàng mới

  NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG:

  • Mua tiền tệ in-game sẽ có một số rủi ro khiến cho tài khoản của bạn có thể tạm đình chỉ hoặc hủy bỏ khi sử dụng tăng level bất hợp pháp hoặc vàng có được bất hợp pháp.
  • Khách hàng KHÔNG BAO GIỜ được giao dịch lại hoặc mail lại vàng mà bạn đã giao dịch hoặc đã mail. Chúng tôi không bao giờ yêu cầu khách hàng trả lại bất kỳ vàng nào đã giao dịch hoặc đã mail.