Close
Type your search keywords for Game / Card / Direct Top Up and press ENTER to search.
 • Games
 • Thẻ
 • Direct Top Up

Close

Loading...

AION Online NCsoft NCoin (Global)

NSSoft PlayNC Time Card NCoin exchange rates:

NCoin can be bought using a NCSoft game time card. Game time cards provide the following amounts of NCoin in all regions:

 • 15-day game time card = 600 NCoin
 • 30-day game time card = 1200 NCoin
 • 60-day game time card = 2400 NCoin

To buy coin using a game time card please see: Buying NCoin

How do top up your NCSoft account using NSCoft PlayNC game time card to your game account?

Log into NCsoft Account Management and use the following instructions:

 • 1. Click the Use a Serial Code link.
 • 2. Enter the 20-digit code from the back of your game time card in the space provided.
 • 3. Click the Continue button.
 • 4. Locate the game account you wish to add game time to and click the Add Time or Become a Member button next to that game account. NOTE: Be sure to choose the correct game account that you want the game time added to. Game time cards cannot be transferred from one account to another.

You will receive a message stating that paid time has been added to your account. Your Bill Date should now reflect the appropriate amount of game time added to your account from the game time card.

Aion: 3.0 Ascension Trailer

Aion Online (US) Game Info:

 • Aion: 3.0 Ascension is a new version release of the massively multiplayer online role-playing game released by Ncsoft, developed by PvPvE.
 • AION Online (US) Kinah for sale to AION Online (US)gamers. AION Online (US) time card and CD key available for sale too.
 • To downloadAion Online (US) Game Client Download, sign up or linked your NCSoft master account to downlaod

Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Game Points, Thẻ trả trước, Trial/ Beta/ Code vật phẩm được xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại cho vật phẩm của đơn hàng đặt trước sẽ được thực hiện trước 2 tuần khi sản phẩm lưu hành.