Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
  • Các trò chơi
  • Thẻ
  • Nạp tiền
Close

Đang tải...

Rappelz (Arab)

Thông tin Game

Sản phẩm Game

Rappelz (Arab) Game Info:

  • The first 3D MMOG (Massively Multiplayer Online Game) in Arabic language developed by Gala-Net. Gamers would play and have a big adventures, fantasy and interesting with very beautiful nature of the game. The game text and screens are in Arabic, and the chat is Arabic language enabled.
  • Rappelz (Arab) Facebook Fan Page
  • Rappelz (Arab) Game Client and Patch Download