Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...

ArcheAge Online Gold

 • Máy chủ: NA-Salphira
 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Giá: US$ 0.92 / 100 Gold(s)
Hết hàng
Hết hàng, có KHÔNG kho có sẵn.
Liên hệ Chăm sóc khách hàng để biết thêm thông tin về các kho.

About ArcheAge Gold

ArcheAge Gold Buying Guide:

Archeage Online Gold Trading Method:

ArcheAge gold will trade by selling items at the auction house. Please list your item FIRST before placing order.


Items Requirements:

Only player crafted item or equipment with name of the crafter show on the item description will be accepted.


Tax and Auction Listing Calculation Method:

We'll cover 5% sales tax only. Please use this formula > (Item Buyout Price x 1.053) + some extra Silver or Bronze Coins

If your order are 3500 gold, kindly list 4 items. Example:

 1. Item 1: (1000 x 1.053) + 10S = 1053G 10S
 2. Item 1: (1000 x 1.053) + 15S = 1053G 15S
 3. Item 1: (1000 x 1.053) + 5S = 1053G 5S
 4. Item 4: (500 x 1.053) + 25S = 526G 25S

Note: Item's listing fee will return if item are sold.


Information needed for Archeage Online Gold trade as listed below. Kindly enter the items info in the Remarks.

 1. Item Name:
 2. Asking Price: random asking price are strongly recommended
 3. Buyout Price:
 4. Duration (*must be 48 hours) = 48 hours
 5. Made By (*required):

ArcheAge Online gold auction item made by info

LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ CÁC ĐƠN HÀNG GAME LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN TỆ:

 • Khách hàng có thể mua các kho tiền tệ Game cho các Game phổ biến với số lượng lớn hoặc nhiều khách hàng có thể mua cùng một lúc. Để đảm bảo kho luôn có sẵn khi bạn đặt hàng, vui lòng KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN TỒN KHO thông qua nhân viên Chăm sóc khách hàng bang LiveChat trước khi thực hiện thanh toán, kể cả trong trường hợp bạn thấy CÒN TỒN KHO . Điều này xảy ra khi có nhiều khách hàng khác nhau thực hiện mua hàng trước khi bạn thanh toán.
 • Các đơn đặt hàng của SEA Gamer Mall được thực hiện theo nguyên tắc đơn hàng đến trước sẽ được phục vụ trước đối với các đơn hàng ĐÃ THANH TOÁN.
 • Toàn bộ giá tiền tệ in-game thay đổi theo thời gian
 • Chỉ những đơn đặt hàng được thanh toán sẽ được giữ giá tiền tệ in-game trong trường hợp giá thay đổi
 • Trong trường hợp giá thay đổi và bạn đã đặt đơn hàng mà không liên hệ với chăm sóc khách hàng để thanh toán đơn hàng của bạn. BẠN PHẢI THỰC HIỆN một đơn đặt hàng mới

NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG:

 • Mua tiền tệ in-game sẽ có một số rủi ro khiến cho tài khoản của bạn có thể tạm đình chỉ hoặc hủy bỏ khi sử dụng tăng level bất hợp pháp hoặc vàng có được bất hợp pháp.
 • Khách hàng KHÔNG BAO GIỜ được giao dịch lại hoặc mail lại vàng mà bạn đã giao dịch hoặc đã mail. Chúng tôi không bao giờ yêu cầu khách hàng trả lại bất kỳ vàng nào đã giao dịch hoặc đã mail.