Close
Begin typing your search Game / Card and press return to search.
 • Games
 • Thẻ

Close

Loading...

ArcheAge Online Gold

 • Máy chủ: NA-Kraken
 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Giá: US$ 0.92 / 100 Gold(s)
Mua hàng theo số lượng
 • Mua hàng theo số lượng
 • Mua hàng theo số tiền
  • Nhỏ nhất: 1k Lớn nhất: 500k

  • Số lượng: 100

  • Miễn phí: Không có
  • Tổng số: US$ 9.20
  • Giảm giá: Không có
  • SEAGM Credits: 395

  About ArcheAge Gold

  ArcheAge Gold Buying Guide:

  Archeage Online Gold Trading Method:

  ArcheAge gold will trade by selling items at the auction house. Please list your item FIRST before placing order.


  Items Requirements:

  Only player crafted item or equipment with name of the crafter show on the item description will be accepted.


  Tax and Auction Listing Calculation Method:

  We'll cover 5% sales tax only. Please use this formula > (Item Buyout Price x 1.053) + some extra Silver or Bronze Coins

  If your order are 3500 gold, kindly list 4 items. Example:

  1. Item 1: (1000 x 1.053) + 10S = 1053G 10S
  2. Item 1: (1000 x 1.053) + 15S = 1053G 15S
  3. Item 1: (1000 x 1.053) + 5S = 1053G 5S
  4. Item 4: (500 x 1.053) + 25S = 526G 25S

  Note: Item's listing fee will return if item are sold.


  Information needed for Archeage Online Gold trade as listed below. Kindly enter the items info in the Remarks.

  1. Item Name:
  2. Asking Price: random asking price are strongly recommended
  3. Buyout Price:
  4. Duration (*must be 48 hours) = 48 hours
  5. Made By (*required):

  ArcheAge Online gold auction item made by info

  LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ CÁC ĐƠN HÀNG GAME LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN TỆ

  • Game currency stocks for popular games may be bought by customers in large volume or there are many customers buying at the same time. To ensure stocks is available for your order, kindly CHECK AND CONFIRM STOCKS AVAILABILITY via customer service officer via LiveChat before making payment even though you see STOCK IN. This is because stocks may be purchased by other customers before you make payment.
  • SEA Gamer Mall giao dịch các lệnh đặt hàng dựa trên đơn đặt hàng được THANH TOÁN đầu tiên
  • Toàn bộ giá tiền tệ in-game thay đổi theo thời gian
  • Chỉ những đơn đặt hàng được thanh toán sẽ được giữ giá tiền tệ in-game trong trường hợp giá thay đổi
  • Trong trường hợp giá thay đổi và bạn đã đặt đơn hàng mà không liên hệ với chăm sóc khách hàng để thanh toán đơn hàng của bạn. BẠN PHẢI THỰC HIỆN một đơn đặt hàng mới

  NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG:

  • Mua tiền tệ in-game sẽ có một số rủi ro khiến cho tài khoản của bạn có thể tạm đình chỉ hoặc hủy bỏ khi sử dụng việc nâng cấp không hợp lệ hoặc nhận gold không hợp lệ
  • Khách hàng KHÔNG BAO GIỜ được giao dịch lại hoặc mail lại gold mà bạn đã giao dịch hoặc đã mail. Chúng tôi không bao giờ yêu cầu khách hàng trả lại bất kỳ gold nào đã giao dịch hoặc đã mail.