Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...
Battlefield 4 (Global)

Battlefield 4 (Global)

 • Khu vực: Global
 • Giảm giá cho thành viên: GuestThành viên 0%
 • WARNING: Battlefield 4 CD KEYdoes not include the China Rising DLC.


  Platform: PC (Microsoft Windows)

Chọn thẻ khác

 • Nhỏ nhất: 1 Lớn nhất: 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số : $ 7.54
 • Giảm giá : Không có
 • SEAGM Credits : 3,116

BATTLEFIELD 4 PREMIUM INCLUDES:

 • Five digital expansion packs featuring new maps and in-game content
 • Two-weeks early access to all expansion packs
 • Exclusive personalization options including camos, paints, emblems, dogtags and more.
 • Priority position in server queues
 • Weekly updates with new content
 • Exclusive double XP events

Các Game được hỗ trợ