Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...
Battle.net Balance Card (BR)

Battle.net Balance Card (BR)

 • Khu vực: Brazil
 • Giảm giá cho thành viên: GuestThành viên 0%
 • Important Note: Battle.net Balance Card (Brazil) sold by SEA Gamer Mall only VALID for Brazil registered Battle.net Account users.


Giao ngay

Bạn sẽ nhận được mã sau khi mua

Chọn thẻ khác

 • Nhỏ nhất: 1 Lớn nhất: 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số : $ 10.34
 • Giảm giá : Không có
 • SEAGM Credits : 4,369

About Battle.net Balance Card Gift Card Brazil

 • Battle.net registration required.
 • Load up your Battle.net balance, then use it on Blizzard Entertainment games, character services, in-game items, and more.
 • Battle.net balance is simple and convenient to use.
 • Use Battle.net balance to buy World of Warcraft realm transfers and other paid services, as well as digital versions of Blizzard games like Overwatch, Hearthstone, Heroes of the Storm, World of Warcraft, Diablo III and StarCraft II.
 • You can also use Battle.net balance to buy items in games like World of Warcraft and Hearthstone.

How to redeem Battle.net Balance Card?

Loading funds into your Battle.net account is super easy, follow the instructions below:

 1. Go to www.battle.net/balance
 2. Log in to your Battle.net Account.
 3. Enter the code into the code redemption box.
 4. You will see a confirmation message and the amount will be added to your Battle.net Balance funds.