Close
Begin typing your search Game / Card and press return to search.
 • Games
 • Thẻ

Close 

Loading...

Black Desert Online Silver

 • Máy chủ: NA-WORLD
 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Giá: US$ 2.02 / 1m Silver / 3 Hours
 • Máy chủ
  NA-WORLD
 • NA-WORLD
 • EU-WORLD
 • Tên nhân vật
 • Nhập lại
 • Giao hàng
 • Đánh dấu
 • Nhỏ nhất: 3m Lớn nhất: 100m

 • Số lượng: 1m

 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 6.06
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 900

About Black Desert Online Silver Delivery

 1. Our agent will login and farm amount of silvers you order in your accounts.
 2. Refrain to login during Farming session as it will interupt our agent from the game. Please inform our customer services if you need to login into game.
 3. All valuable loots will remain and retain in your character inventory.

Login detail required. Please fill detail required in remarks before placing order.

 • Login email:
 • Login password:
 • You may update your login password once Farming session are completed.

  LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ CÁC ĐƠN HÀNG GAME LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN TỆ

  • Game currency stocks for popular games may be bought by customers in large volume or there are many customers buying at the same time. To ensure stocks is available for your order, kindly CHECK AND CONFIRM STOCKS AVAILABILITY via customer service officer via LiveChat before making payment even though you see STOCK IN. This is because stocks may be purchased by other customers before you make payment.
  • SEA Gamer Mall giao dịch các lệnh đặt hàng dựa trên đơn đặt hàng được THANH TOÁN đầu tiên
  • Toàn bộ giá tiền tệ in-game thay đổi theo thời gian
  • Chỉ những đơn đặt hàng được thanh toán sẽ được giữ giá tiền tệ in-game trong trường hợp giá thay đổi
  • Trong trường hợp giá thay đổi và bạn đã đặt đơn hàng mà không liên hệ với chăm sóc khách hàng để thanh toán đơn hàng của bạn. BẠN PHẢI THỰC HIỆN một đơn đặt hàng mới

  NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG:

  • Mua tiền tệ in-game sẽ có một số rủi ro khiến cho tài khoản của bạn có thể tạm đình chỉ hoặc hủy bỏ khi sử dụng việc nâng cấp không hợp lệ hoặc nhận gold không hợp lệ
  • Khách hàng KHÔNG BAO GIỜ được giao dịch lại hoặc mail lại gold mà bạn đã giao dịch hoặc đã mail. Chúng tôi không bao giờ yêu cầu khách hàng trả lại bất kỳ gold nào đã giao dịch hoặc đã mail.

  Server hiện tại

  NA-WORLD

  Danh sách Server