Close
Type your search keywords for Game / Card / Direct Top Up and press ENTER to search.
 • Games
 • Thẻ
 • Direct Top Up

Close

Loading...

Blade & Soul Gold

 • Máy chủ: NA - Yura
 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Giá: US$ 1.60 / 100
 • Máy chủ
 • Tên nhân vật
 • Nhập lại
 • Giao hàng
 • Đánh dấu
 • Nhỏ nhất: 100 Lớn nhất: 100k

 • Số lượng: 100

 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 1.60
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 655

Promotion hiện tại:

Mua 5k Giảm giá: 1%

About Blade & Soul Gold

Why buy Blade & Soul Gold from SEA Gamer Mall?

SEA Gamer Mall runs by experienced professional gamer. We has been selling blade & soul gold for China and Taiwan servers since its launches. Our experience makes the delivery of BnS gold fast, smooth and secure.


Blade & Soul Gold Trading Method

Blade & Soul Gold orders are delivered via Cross Server Dungeon or Auction House.

For Trading via Cross Server Dungeon, kindly contact Live Support for trade arrangement.


Fee calculation & Listing Method for trading via Auction House

SEA Gamer Mall COVERs 4% Auction House of transaction fees. Please use this formula > (Item Buyout Price x 1.04) plus some extra Bronze Coins to make an unique pricing.

If your order are 100 gold, kindly list multiple items. Example:

 • Item 1: (23G x 1.04) + 6B = 23G 92S 6B
 • Item 2: (24G x 1.04) + 8B = 24G 96S 8B
 • Item 3: (26G x 1.04) + 9B = 27G 4S 9B
 • Item 4: (27G x 1.04) + 3B = 28G 8S 3B
Blade & Soul Gold -Blade and Soul Auction House Blade & Soul Gold -Blade and Soul Auction House

Please list your item FIRST, then enter the details of your items listed in the Auction House in the order's Remark column.

 1. Item Name :
 2. Item Quantity :
 3. Buyout Price :
 4. Link of screenshot of your listed item:

Note: Please use http://imgur.com/ to upload your listed items.

LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ CÁC ĐƠN HÀNG GAME LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN TỆ

 • Game currency stocks for popular games may be bought by customers in large volume or there are many customers buying at the same time. To ensure stocks is available for your order, kindly CHECK AND CONFIRM STOCKS AVAILABILITY via customer service officer via LiveChat before making payment even though you see STOCK IN. This is because stocks may be purchased by other customers before you make payment.
 • SEA Gamer Mall giao dịch các lệnh đặt hàng dựa trên đơn đặt hàng được THANH TOÁN đầu tiên
 • Toàn bộ giá tiền tệ in-game thay đổi theo thời gian
 • Chỉ những đơn đặt hàng được thanh toán sẽ được giữ giá tiền tệ in-game trong trường hợp giá thay đổi
 • Trong trường hợp giá thay đổi và bạn đã đặt đơn hàng mà không liên hệ với chăm sóc khách hàng để thanh toán đơn hàng của bạn. BẠN PHẢI THỰC HIỆN một đơn đặt hàng mới

NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG:

 • Mua tiền tệ in-game sẽ có một số rủi ro khiến cho tài khoản của bạn có thể tạm đình chỉ hoặc hủy bỏ khi sử dụng việc nâng cấp không hợp lệ hoặc nhận gold không hợp lệ
 • Khách hàng KHÔNG BAO GIỜ được giao dịch lại hoặc mail lại gold mà bạn đã giao dịch hoặc đã mail. Chúng tôi không bao giờ yêu cầu khách hàng trả lại bất kỳ gold nào đã giao dịch hoặc đã mail.