Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...

Blade & Soul Gold

 • Máy chủ: NA - Yura
 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Giá: $ 12.00 / 1k
 • Máy chủ
 • Tên nhân vật
 • Nhập lại
 • Giao hàng
 • Đánh dấu
 • Nhỏ nhất: 1k Lớn nhất: 1m

 • Số lượng: 1k

 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 12.00
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 4,984
Mua ngay Thêm vào giỏ Mua bằng Paypal

Khuyến mại hiện tại:

Mua 50k Giảm giá: 1%

About Blade & Soul Gold

Why buy Blade & Soul Gold from SEA Gamer Mall?

SEA Gamer Mall runs by experienced professional gamer. We has been selling blade & soul gold for China and Taiwan servers since its launches. Our experience makes the delivery of BnS gold fast, smooth and secure.


Blade & Soul Gold Trading Method

Blade & Soul Gold orders are delivered via Cross Server Dungeon or Auction House.

For Trading via Cross Server Dungeon, kindly contact Live Support for trade arrangement.


Fee calculation & Listing Method for trading via Auction House

SEA Gamer Mall COVERs 4% Auction House of transaction fees. Please use this formula > (Item Buyout Price x 1.04) plus some extra Bronze Coins to make an unique pricing.

If your order are 100 gold, kindly list multiple items. Example:

 • Item 1: (23G x 1.04) + 6B = 23G 92S 6B
 • Item 2: (24G x 1.04) + 8B = 24G 96S 8B
 • Item 3: (26G x 1.04) + 9B = 27G 4S 9B
 • Item 4: (27G x 1.04) + 3B = 28G 8S 3B
Blade & Soul Gold -Blade and Soul Auction House Blade & Soul Gold -Blade and Soul Auction House

Please list your item FIRST, then enter the details of your items listed in the Auction House in the order's Remark column.

 1. Item Name :
 2. Item Quantity :
 3. Buyout Price :
 4. Link of screenshot of your listed item:

Note: Please use http://imgur.com/ to upload your listed items.

LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ CÁC ĐƠN HÀNG GAME LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN TỆ:

 • Khách hàng có thể mua các kho tiền tệ Game cho các Game phổ biến với số lượng lớn hoặc nhiều khách hàng có thể mua cùng một lúc. Để đảm bảo kho luôn có sẵn khi bạn đặt hàng, vui lòng KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN TỒN KHO thông qua nhân viên Chăm sóc khách hàng bang LiveChat trước khi thực hiện thanh toán, kể cả trong trường hợp bạn thấy CÒN TỒN KHO . Điều này xảy ra khi có nhiều khách hàng khác nhau thực hiện mua hàng trước khi bạn thanh toán.
 • Các đơn đặt hàng của SEA Gamer Mall được thực hiện theo nguyên tắc đơn hàng đến trước sẽ được phục vụ trước đối với các đơn hàng ĐÃ THANH TOÁN.
 • Toàn bộ giá tiền tệ in-game thay đổi theo thời gian
 • Chỉ những đơn đặt hàng được thanh toán sẽ được giữ giá tiền tệ in-game trong trường hợp giá thay đổi
 • Trong trường hợp giá thay đổi và bạn đã đặt đơn hàng mà không liên hệ với chăm sóc khách hàng để thanh toán đơn hàng của bạn. BẠN PHẢI THỰC HIỆN một đơn đặt hàng mới

NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG:

 • Mua tiền tệ in-game sẽ có một số rủi ro khiến cho tài khoản của bạn có thể tạm đình chỉ hoặc hủy bỏ khi sử dụng tăng level bất hợp pháp hoặc vàng có được bất hợp pháp.
 • Khách hàng KHÔNG BAO GIỜ được giao dịch lại hoặc mail lại vàng mà bạn đã giao dịch hoặc đã mail. Chúng tôi không bao giờ yêu cầu khách hàng trả lại bất kỳ vàng nào đã giao dịch hoặc đã mail.

Máy chủ hiện tại

NA - Yura

Danh sách Máy chủ