Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...

Blade & Soul Gold

 • Máy chủ: NA - Yura
 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Giá: $ 12.00 / 1k
 • Máy chủ
 • Character Name
 • Nhập lại
 • Giao hàng
 • Đánh dấu
Hết hàng
Hết hàng, có KHÔNG kho có sẵn.
Liên hệ Chăm sóc khách hàng để biết thêm thông tin về các kho.

Khuyến mại hiện tại:

Mua 50k Giảm giá: 1%

About Blade & Soul Gold

Why buy Blade & Soul Gold from SEA Gamer Mall?

SEA Gamer Mall runs by experienced professional gamer. We has been selling blade & soul gold for China and Taiwan servers since its launches. Our experience makes the delivery of BnS gold fast, smooth and secure.


Blade & Soul Gold Trading Method

Blade & Soul Gold orders are delivered via Cross Server Dungeon or Auction House.

For Trading via Cross Server Dungeon, kindly contact Live Support for trade arrangement.


Fee calculation & Listing Method for trading via Auction House

SEA Gamer Mall COVERs 4% Auction House of transaction fees. Please use this formula > (Item Buyout Price x 1.04) plus some extra Bronze Coins to make an unique pricing.

If your order are 100 gold, kindly list multiple items. Example:

 • Item 1: (23G x 1.04) + 6B = 23G 92S 6B
 • Item 2: (24G x 1.04) + 8B = 24G 96S 8B
 • Item 3: (26G x 1.04) + 9B = 27G 4S 9B
 • Item 4: (27G x 1.04) + 3B = 28G 8S 3B
Blade & Soul Gold -Blade and Soul Auction House Blade & Soul Gold -Blade and Soul Auction House

Please list your item FIRST, then enter the details of your items listed in the Auction House in the order's Remark column.

 1. Item Name :
 2. Item Quantity :
 3. Buyout Price :
 4. Link of screenshot of your listed item:

Note: Please use http://imgur.com/ to upload your listed items.

Máy chủ hiện tại

NA - Yura

Danh sách Máy chủ