Close
Begin typing your search Game / Card and press return to search.
 • Games
 • Thẻ

Close 

Loading...
Blade & Soul Russia Recruitment Pack

Blade & Soul Russia Recruitment Pack

 • Giảm giá cho thành viên: Guest Thành viên 0%
 • Blade & Soul (RU)

选择点卡

 • Nhỏ nhất: 1 Lớn nhất: 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 28.59
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 12,747
Novice Recruitment Pack
新手招募包
Master Recruitment Pack
大师招募包
Guru Recruitment Pack
宗师招募包
3 Day Head Start
预购提前3天进入
5 Day Head Start
预购提前5天进入
5 Day Head Start
预购提前5天进入
Closed Beta Access
封测资格
Closed Beta Access
封测资格
Closed Beta Access
封测资格
Rank 3 Premium Member
剑灵会员特权3级
Rank 5 Premium Member
剑灵会员特权5级
Rank 7 Premium Member
剑灵会员特权7级
7-Day Premium Membership
剑灵会员-7天
30-Day Premium Membership
剑灵会员-30天
90-Day Premium Membership
剑灵会员-90天
Triangular Amethyst
三角紫水晶
Square Amethyst
四角紫水晶
Brilliant Square Amethyst
耀眼的四角紫水晶
Triangular Ruby
三角红玉
Square Ruby
四角红玉
Brilliant Square Ruby
耀眼的四角红玉
Exclusive Title for Novice Pack
独特新手招募包称号
Exclusive Title for Master Pack
独特大师招募包称号
Exclusive Title for Guru Pack
独特宗师招募包称号
Exclusive Accessory
独特饰品
Exclusive Accessory
独特饰品
Exclusive Accessory
独特饰品
Exclusive Weapon Skin
独特武器外形
Exclusive Weapon Skin
独特武器外形
Exclusive Head Gear
独特头部饰品
Exclusive Head Gear
独特头部饰品
Exclusive Costume
独特时装外形

Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Game Points, Thẻ trả trước, Trial/ Beta/ Code vật phẩm được xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại cho vật phẩm của đơn hàng đặt trước sẽ được thực hiện trước 2 tuần khi sản phẩm lưu hành.