Close
Begin typing your search Game / Card and press return to search.
 • Games
 • Thẻ

Close 

Loading...

Cabal 2 Alz

 • Máy chủ: Pegasus
 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Giá: US$ 1.66 / 10m
 • Máy chủ
  Pegasus
 • Pegasus
 • Tên nhân vật
 • Nhập lại
 • Giao hàng
 • Đánh dấu
Mua hàng theo số lượng
 • Mua hàng theo số lượng
 • Mua hàng theo số tiền
  • Nhỏ nhất: 10m Lớn nhất: 50b

  • Số lượng: 10m

  • Miễn phí: Không có
  • Tổng số: US$ 1.66
  • Giảm giá: Không có
  • SEAGM Credits: 730

  Promotion hiện tại:

  Mua 100m Miễn phí 1%
  Mua 200m Miễn phí 2%
  Mua 500m Miễn phí 3%

  About Cabal 2

  Regarding Cabal 2 Alz

  Cabal 2 Alz is the default game gold and it's very important to Cabal 2 players. With larger amount of Cabal II Alz enable players to buy better in-game items and equipment. This helps players to level up faster and get more achievements.

  How do you get Cabal II Gold? You can do quests, sell items as well as farm monsters in Cabal 2. Another method is to buy Cabal 2 Alz or Cabal 2 Gold from SEA Gamer Mall. SEA Gamer Mall is a professional Cabal 2 Alz seller with years of experience by providing safe and faster Cabal 2 Alz trades.

  How to buy Cabal 2 Alz or Cabal 2 Gold?

  Fill in your character name. Enter quantity of Cabal 2 Alz and then click Buy Now or Add to Cart
  Checkout & Make Payment
  LiveChat Support to arrange in-game face to face trade
  Go to designated trading location at Channel 5 at Frey Hilltown at Warp Gate Controller Hiro.
  Order Completed

  Cabal 2 News

  ESTGames - CABAL2 - NEWS

  Action-MMO with fluid, skill-based combat

  LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ CÁC ĐƠN HÀNG GAME LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN TỆ

  • Game currency stocks for popular games may be bought by customers in large volume or there are many customers buying at the same time. To ensure stocks is available for your order, kindly CHECK AND CONFIRM STOCKS AVAILABILITY via customer service officer via LiveChat before making payment even though you see STOCK IN. This is because stocks may be purchased by other customers before you make payment.
  • SEA Gamer Mall giao dịch các lệnh đặt hàng dựa trên đơn đặt hàng được THANH TOÁN đầu tiên
  • Toàn bộ giá tiền tệ in-game thay đổi theo thời gian
  • Chỉ những đơn đặt hàng được thanh toán sẽ được giữ giá tiền tệ in-game trong trường hợp giá thay đổi
  • Trong trường hợp giá thay đổi và bạn đã đặt đơn hàng mà không liên hệ với chăm sóc khách hàng để thanh toán đơn hàng của bạn. BẠN PHẢI THỰC HIỆN một đơn đặt hàng mới

  NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG:

  • Mua tiền tệ in-game sẽ có một số rủi ro khiến cho tài khoản của bạn có thể tạm đình chỉ hoặc hủy bỏ khi sử dụng việc nâng cấp không hợp lệ hoặc nhận gold không hợp lệ
  • Khách hàng KHÔNG BAO GIỜ được giao dịch lại hoặc mail lại gold mà bạn đã giao dịch hoặc đã mail. Chúng tôi không bao giờ yêu cầu khách hàng trả lại bất kỳ gold nào đã giao dịch hoặc đã mail.

  Server hiện tại

  Pegasus

  Danh sách Server