Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...

Chaos of Three Kingdoms Thẻ Game

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 1.19
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 517
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 3.46
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 1,504

Chaos of Three Kingdoms:

 • Chaos of Three Kingdoms is the most popular English game in Southeast Asia. Which have a large number of advantage to attract all English player join us. First of all, Chaos of Three Kingdoms had made interoperate of web version, IOS version and Android version. No matter you are working in the office or jogging in the road, we are all can join the game at same time. Secondly, thousand PPL Nation war function and Friend function has a strong cohesion make you and you friend starting a fierce battle. The vivid fighting picture is another attraction of this game; a lot of players have made the game screenshot as their desktop. At the end, all huayu staff industrious work and create a perfect customer service system give a deeply impression to all COTK players.

Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Điểm Games, Thẻ trả trước, Mã vật phẩm/ bản dùng thử/ bản Beta đã xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại các vật phẩm đặt hàng trước trong 2 tuần trước khi sản phẩm được ra mắt.