Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...

Clash of Kings (Android / IOS)

Thông tin Game

 • Website chính thức
 • Ngôn ngữ giao diện người dùng
  English
 • Nền tảng
  Mobile
 • Nhà phát hành
  Elex
 • Báo chí

Sản phẩm Game

 • Google Play Gift Card (AU)
 • Google Play Gift Card (EU)
 • Google Play Gift Card (HK)
 • Google Play Gift Card (JP)
 • Google Play Gift Card (US)
 • Google Play Gift Card (KR)
 • iTunes Gift Card Code (AU)
 • iTunes Gift Card Code (ES)
 • iTunes Gift Card Code (HK)
 • iTunes Gift Card Code (JP)
 • iTunes Gift Card (US)
 • iTunes Gift Card Code (MX)

About Clash of Kings

Clash of Kings Overview

Clash of Kings is a new real time strategy game for where you battle to build an empire and control 7 fantasy kingdoms! If you like PVP games or multiplayers, you’ll love this base building, fighting army game where you must conquer kingdoms to survive!

Clash of Kings News

Clash of Kings (Android / IOS) Youtube Channel