Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...

Conquer Online (Global) Thẻ Game

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 0.99
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 414
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 0.94
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 393

About Conquer Online

TQ Digital Entertainment, a wholly owned subsidiary of NetDragon Websoft Inc, is one of the leading developers and publishers of online games. Conquer Online is a free-to-play 2.5D MMORPG set in the world of ancient China. Set in a wonderfully beautiful and rich fantasy world, you control a strong and gallant hero, slaying dangerous monsters, completing perilous quests and having the most fun of your life.

How to top-up Conquer Online / Conquer Online Mobile with HitPoints Card:

 1. Visit Conquer Online HitPoints Redeem Webshop.
 2. Select a Game, select a Group, select a Server.
 3. Input the HitPoint Card ID & HitPoint Card Password.
 4. Input your Game Account ID, and click on "Next".
 5. You have successfully redeemed HitPoint Card to your TQ Digital Entertainment Account.

How to top-up Conquer Online with TQ Points Card:

 1. Visit Conquer Online TQ Points Redeem Webshop.
 2. Select a Game, select a Group, select a Server.
 3. Input the TQ Point Card ID & TQ Point Card Password.
 4. Input your Game Account ID, and click on "Next".
 5. You have successfully redeemed TQ Point Card to your TQ Digital Entertainment Account.

HitPoints & TQ Poins Exchange Rate:

HitPoints TQ Points Conquer Points
0.99 USD HitPoints 0.99 USD TQ Points 60 CPs
1.99 USD HitPoints 1.99 USD TQ Points 125 CPs
4.99 USD HitPoints 4.99 USD TQ Points 320 CPs
7.99 USD HitPoints 7.99 USD TQ Points 530 CPs
15.99 USD HitPoints 15.99 USD TQ Points 1075 CPs
29.99 USD HitPoints 29.99 USD TQ Points 2050 CPs
59.99 USD HitPoints 59.99 USD TQ Points 4200 CPs
285.00 USD HitPoints 285.00 USD TQ Points 21000 CPs (Value Bulk Pack)

Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Điểm Games, Thẻ trả trước, Mã vật phẩm/ bản dùng thử/ bản Beta đã xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại các vật phẩm đặt hàng trước trong 2 tuần trước khi sản phẩm được ra mắt.