Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
  • Các trò chơi
  • Thẻ
  • Nạp tiền
Close

Đang tải...

Conquer Online (Global) TQ Point Card (Global)

About Conquer Online

TQ Digital Entertainment, a wholly owned subsidiary of NetDragon Websoft Inc, is one of the leading developers and publishers of online games. Conquer Online is a free-to-play 2.5D MMORPG set in the world of ancient China. Set in a wonderfully beautiful and rich fantasy world, you control a strong and gallant hero, slaying dangerous monsters, completing perilous quests and having the most fun of your life.


Guide: Conquer Online Top up via TQ Point Card

  1. Go to Credit TQ Point Card page
  2. Choose Conquer Online, Group and Server. Next Enter TQ Point Card ID and password as well as your Game Account ID.
  3. Click Next and your top up will be processed.

Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Điểm Games, Thẻ trả trước, Mã vật phẩm/ bản dùng thử/ bản Beta đã xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

  • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
  • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
  • Hoàn lại các vật phẩm đặt hàng trước trong 2 tuần trước khi sản phẩm được ra mắt.