Close
Begin typing your search Game / Card and press return to search.
 • Games
 • Thẻ

Close

Loading...

Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) Game Cards

Counter-Strike: Global Offensive STEAM

Counter-Strike: Global Offensive STEAM

 • Giảm giá cho thành viên: Không có

选择点卡

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 7.49
 • Giảm giá: US$ 7.5 (50%)
 • SEAGM Credits: 3,253
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 5.46
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 2,368
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 5.05
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 2,192
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 12.42
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 5,393
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 2.04
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 884
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 30
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 1.18
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 511
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 20
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 1.61
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 696

About Counter-Strike: Global Offensive Steam CD-Key

Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) will expand upon the team-based action gameplay that it pioneered when it was launched 14 years ago.

CS: GO features new maps, characters, and weapons and delivers updated versions of the classic CS content (de_dust, etc.). In addition, CS: GO will introduce new gameplay modes, matchmaking, leader boards, and more.

Important Notice: Only one cd-key per user allowed during this promotional period.

How to Activate?

 1. Launch the Steam client software, then log into your Steam account. Click the “Create a new account” button to register a new account if you are a new Steam user,
 2. Click Game Menu.
 3. Choose Activate a Product on Steam.
 4. Then follow the onscreen instructions to complete the activation.

Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Game Points, Thẻ trả trước, Trial/ Beta/ Code vật phẩm được xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại cho vật phẩm của đơn hàng đặt trước sẽ được thực hiện trước 2 tuần khi sản phẩm lưu hành.