Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...

Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) Thẻ Game

Counter-Strike: Global Offensive STEAM

Counter-Strike: Global Offensive STEAM

 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • CSGO Prime Status Upgrade Key is country restricted. Please refer to the descriptions.

Chọn thẻ khác

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 25
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 14.99
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 6,532
Steam Wallet Code (EU)

Steam Wallet Code (EU)

 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Steam Wallet Code (Euro)

Chọn thẻ khác

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 11.12
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 4,845
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 25
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 24.60
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 10,719
Steam Wallet Code (INR)

Steam Wallet Code (INR)

 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Steam Wallet Code (Indian Rupee)

Chọn thẻ khác

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 1.92
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 837
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 30
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 1.02
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 444
Steam Wallet Code (SGD)

Steam Wallet Code (SGD)

 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • 15% off for Corsair customers | Voucher code: SEAGMXCO
  Steam Wallet Code (Singapore Dollar)

Chọn thẻ khác

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 20
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 4.21
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 1,834
Steam Wallet Code (VND)

Steam Wallet Code (VND)

 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Steam Wallet Card (Vietnam)

Chọn thẻ khác

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 100
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 4.41
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 1,922
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 20
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 1.75
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 763
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 50
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 3.54
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 1,543
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 2.27
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 989

About Counter-Strike: Global Offensive Steam CD-Key

Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) will expand upon the team-based action gameplay that it pioneered when it was launched 14 years ago.

CS: GO features new maps, characters, and weapons and delivers updated versions of the classic CS content (de_dust, etc.). In addition, CS: GO will introduce new gameplay modes, matchmaking, leader boards, and more.

Important Notice: Only one cd-key per user allowed during this promotional period.

How to Activate?

 1. Launch the Steam client software, then log into your Steam account. Click the “Create a new account” button to register a new account if you are a new Steam user,
 2. Click Game Menu.
 3. Choose Activate a Product on Steam.
 4. Then follow the onscreen instructions to complete the activation.

Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Điểm Games, Thẻ trả trước, Mã vật phẩm/ bản dùng thử/ bản Beta đã xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại các vật phẩm đặt hàng trước trong 2 tuần trước khi sản phẩm được ra mắt.