Close
Type your search keywords for Game / Card / Direct Top Up and press ENTER to search.
 • Games
 • Thẻ
 • Direct Top Up

Close

Loading...

Cross Fire (US) Game Cards

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 20
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 5.00
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 1,999
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 4.65
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 1,859
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 20
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 10.10
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 4,037
Cross Fire is a free online military first-person shooter for the PC platform. Players assume the role of either a Black List or Global Risk operative, and compete in various modes including Free-for-All, Team Death Match, the exclusive stealth-action Ghost Mode, and brand new Mutation Mode. Cross Fire also includes a military ranking system, in-game friends lists, an integrated clan system, and deep character customization options. Cross Fire is part of the Z8Games platform of free-to-play games.

Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Game Points, Thẻ trả trước, Trial/ Beta/ Code vật phẩm được xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại cho vật phẩm của đơn hàng đặt trước sẽ được thực hiện trước 2 tuần khi sản phẩm lưu hành.