Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...

彈彈堂 DDTank (Efunfun) Thẻ Game

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 200
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 1.62
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 706

Efunfun's DDTank has the following servers opened:

 • 一. 園遊會
 • 二. 瑪雅堂
 • 三. 風の谷
 • 四. 紅磨坊
 • 五. 新紀元
 • 六. 紅磨坊
 • 七. 風の谷
 • 八. 瑪雅堂/li>
 • 九. 園遊會

Efunfun E-card 點卷 exchange rate:

 • 220E點=1870點卷
 • 580E點=4930點卷
 • 2000E點=17000點卷

DDTank Game Info:

 • DDTank is a free browser-based online game rich in content and adventure. Enter the DDTank Chamber Room and challenge other players or entire leagues to exciting fights.

Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Điểm Games, Thẻ trả trước, Mã vật phẩm/ bản dùng thử/ bản Beta đã xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại các vật phẩm đặt hàng trước trong 2 tuần trước khi sản phẩm được ra mắt.