Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...

Dragon Saga Thẻ Game

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 4.65
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 2,021
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 200
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 1.64
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 713
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 3.46
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 1,504

Dragon Saga (US) Game Info:

 • Dragon Saga is a unique, 3D side-scrolling MMORPG that closely resembles arcade classics like Gauntlet Legends, as well as PC Action MMORPGs like GhostX or Dungeon Fighter Online. The game used to be called Dragonica Online and was published by THQ, but since Gravity Interactive took over the service – they renamed the game to Dragon Saga. In some parts of the world the game is still called Dragonica Online. Those that are tired of  traditional side scrolling games like MapleStory and Wind Slayer should find that Dragon Saga is genuinely different gaming experience; and a fun one at that. Dragon Saga is one of the best free-to-play titles of 2009, so make sure to check it out.

Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Điểm Games, Thẻ trả trước, Mã vật phẩm/ bản dùng thử/ bản Beta đã xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại các vật phẩm đặt hàng trước trong 2 tuần trước khi sản phẩm được ra mắt.