Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...
The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited (Global)

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited (Global)

 • Khu vực: Global
 • Giảm giá cho thành viên: GuestThành viên 0%
 • CD Key includes 30-Day Game Time.

  Platform: PC only

Chọn thẻ khác

 • Nhỏ nhất: 1 Lớn nhất: 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số : $ 26.50
 • Giảm giá : Không có
 • SEAGM Credits : 11,197

The Elder Scrolls Online (Global)

 • Release Date: April 4, 2014

The Elder Scrolls Online Digital Standard Edition Bonuses:

 • 1. 3 days early access (from 1st April 2014)
 • 2. Explorer Pack
  • Play in any Alliance with any of the nine races
  • Scuttler vanity pet
  • Bonus treasure maps
The Elder Scrolls Online Bonus Pack

The Elder Scrolls Online Digital Imperial Edition Bonuses:

 • 1. 5 days early access (from 30th March 2014)
 • 2. Explorer Pack
  • Play in any Alliance with any of the nine races
  • Scuttler vanity pet
  • Bonus treasure maps
The Elder Scrolls Online Bonus Pack

The Elder Scrolls Online Digital Imperial Edition Digital Content:

IMPERIAL EDITION - ITEMS:
 • Play as an imperial - Become an Imperial and play in any Alliance. Gain unique bonuses, crafting styles, gear and more.
 • Imperial White Horse - Summon this exclusive Imperial mount and journey through Tamriel with increased speed. Craft Imperial Gear - Ability to craft Imperial style when crafting gear.
 • Transform Into Imperial Gear - Transform any gear you own into Imperial styled gear.
 • Rings of Mara - Complete the Ritual of Mara with a friend and receive an experience bonus when you play together. Mudcrab Vanity Pet - Explore Tamriel with this exclusive vanity pet scuttling along by your side.
The Elder Scrolls Online Imperial Edition Items

How to redeem code?

 1. Visit The Elder Scrolls Official Website
 2. Log into The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited Account
 3. Select Redeem Code on the My Account page
 4. Enter the code