Close
Type your search keywords for Game / Card / Direct Top Up and press ENTER to search.
 • Games
 • Thẻ
 • Direct Top Up

Close

Loading...
Facebook Game Card (MY)

Facebook Game Card (MY)

 • Region: Malaysia
 • Giảm giá cho thành viên : Guest Thành viên %
 • Important Note: Facebook Game Cards are only redeemable in Facebook games and can't be used for Facebook Ads.

About Facebook Game Card Malaysia

Please purchase MOLPoints Malaysia to top up Facebook Balance.

How to top up Facebook Balance using MOLPoints?

Facebook Balance can be reloaded using MOLPoints in a few easy steps:

 1. Go to MOLPoints Facebook App. You'll be prompt to allow some permission on your Facebook Account.
 2. Click Top Up Facebook Balancetab.
 3. Enter MOLPoint Serial and Pin number
 4. Your account's Facebook Balance will be updated once the MOLPoints redemption is successful.

Chính sách hoàn trả :

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Game Points, Thẻ trả trước, Trial/ Beta/ Code vật phẩm được xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm :

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại cho vật phẩm của đơn hàng đặt trước sẽ được thực hiện trước 2 tuần khi sản phẩm lưu hành.