Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...
Facebook Game Card (MY)

Facebook Game Card (MY)

 • Khu vực: Malaysia
 • Giảm giá cho thành viên: GuestThành viên %
 • Important Note: Facebook Game Cards are only redeemable in Facebook games and can't be used for Facebook Ads.

About Facebook Game Card Malaysia

Please purchase MOLPoints Malaysia to top up Facebook Balance.

How to top up Facebook Balance using MOLPoints?

Facebook Balance can be reloaded using MOLPoints in a few easy steps:

 1. Go to MOLPoints Facebook App. You'll be prompt to allow some permission on your Facebook Account.
 2. Click Top Up Facebook Balancetab.
 3. Enter MOLPoint Serial and Pin number
 4. Your account's Facebook Balance will be updated once the MOLPoints redemption is successful.

Chính sách hoàn trả :

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Điểm Games, Thẻ trả trước, Mã vật phẩm/ bản dùng thử/ bản Beta đã xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm :

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại các vật phẩm đặt hàng trước trong 2 tuần trước khi sản phẩm được ra mắt.