Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...
 • Nhỏ nhất : 1 Lớn nhất : 100
 • Miễn phí : Không có
 • Tổng số : $ 0.67
 • Giảm giá : Không có
 • SEAGM Credits : 272

About Garena Shells Thailand

What is Garena Shells?

Garena Shells is the online currency of Garena gaming platform and Garena operated games. Garena users can use their Garena Shells to purchase in-game items, products and services.

How to reload Garena account with Garena Shells?

 1. Login to your Garena Account.
 2. Go to Garena Shells Payment page and click Prepaid Card.
 3. Enter your Garena Shell Prepaid Card Card Pin. Click Redeem Garena Prepaid Card.