Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền

Close

Đang tải...
Google Play Gift Card (US)

Google Play Gift Card (US)

 • Khu vực: United States
 • Giảm giá cho thành viên: GuestThành viên 1.0 %
 • Important Note:All cards valid for IP address in US, Google Play Gift Card (US) sold by SEA Gamer Mall is Region Locked. Only valid for account registered in U.S. All purchases are Non-Returnable and Non-Refundable.

Chọn thẻ khác

 • Nhỏ nhất : 1 Lớn nhất : 100
 • Miễn phí : Không có
 • Tổng số : US$ 5.15
 • Giảm giá : Không có
 • SEAGM Credits : 2,151

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE AGREEING TO PURCHASE

Google Play Gift Card US only valid for account registered in United States, the account's default language as English, and product currrency note is US Dollar($)

 • IP ADDRESS of redemption MUST be done in the United States.
 • Due to the region lock, Google will detect the IP address of the code redemption.
 • Google will LOCK the code if the code redemption is done outside of US region.

About Google Play Gift Card

Google Play Gift Card is the prepaid top up card for Google Play Balance. It can be redeemed to pay for thousands of books, songs, movies, apps, magazines and many more on Google Play store.

How to Redeem Google Play Gift Card?

Using android mobile devices

 1. Open Google Play Store app.
 2. Touch the Menu icon on the top left corner.
 3. Tap Redeem on the Menu.
 4. Enter your code to redeem

Using web browser

 1. Go to play.google.com/redeem.
 2. Enter your code to redeem

Chính sách hoàn trả :

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Điểm Games, Thẻ trả trước, Mã vật phẩm/ bản dùng thử/ bản Beta đã xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm :

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại các vật phẩm đặt hàng trước trong 2 tuần trước khi sản phẩm được ra mắt.