Close
Type your search keywords for Game / Card / Direct Top Up and press ENTER to search.
 • Games
 • Thẻ
 • Direct Top Up

Close

Loading...

Guild Wars 2 Gold

 • Máy chủ: US Server
 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Giá: US$ 3.00 / 100G
 • Máy chủ
 • Tên nhân vật
 • Nhập lại
 • Giao hàng
 • Đánh dấu
 • Nhỏ nhất: 100 Lớn nhất: 10k

 • Số lượng: 100

 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 3.00
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 1,200

Promotion hiện tại:

Mua 1k Giảm giá: 1%
Mua 2k Giảm giá: 2%

LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ CÁC ĐƠN HÀNG GAME LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN TỆ

 • Game currency stocks for popular games may be bought by customers in large volume or there are many customers buying at the same time. To ensure stocks is available for your order, kindly CHECK AND CONFIRM STOCKS AVAILABILITY via customer service officer via LiveChat before making payment even though you see STOCK IN. This is because stocks may be purchased by other customers before you make payment.
 • SEA Gamer Mall giao dịch các lệnh đặt hàng dựa trên đơn đặt hàng được THANH TOÁN đầu tiên
 • Toàn bộ giá tiền tệ in-game thay đổi theo thời gian
 • Chỉ những đơn đặt hàng được thanh toán sẽ được giữ giá tiền tệ in-game trong trường hợp giá thay đổi
 • Trong trường hợp giá thay đổi và bạn đã đặt đơn hàng mà không liên hệ với chăm sóc khách hàng để thanh toán đơn hàng của bạn. BẠN PHẢI THỰC HIỆN một đơn đặt hàng mới

NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG:

 • Mua tiền tệ in-game sẽ có một số rủi ro khiến cho tài khoản của bạn có thể tạm đình chỉ hoặc hủy bỏ khi sử dụng việc nâng cấp không hợp lệ hoặc nhận gold không hợp lệ
 • Khách hàng KHÔNG BAO GIỜ được giao dịch lại hoặc mail lại gold mà bạn đã giao dịch hoặc đã mail. Chúng tôi không bao giờ yêu cầu khách hàng trả lại bất kỳ gold nào đã giao dịch hoặc đã mail.

Server hiện tại

US Server

Danh sách Server