Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền

Close

Đang tải...

Guild Wars 2 Power Leveling 1-80 + Any two professions lvl 1-400

 • Game: Guild Wars 2
 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Giá: US$ 127.50

Mô tả

Description:
1. GW2 Power leveling 1-80 by doing quest
2. All rare drops stay in your backpack
3. Complete certain quests
4. Free 3000 Karma
5. Free 5 ECTO
6.Anyone profession 1-400(Armorsmith,Artificer
,Cook,Huntsman,Jeweler,Leatherworker,
Tailor,Weaponsmith )
7. 100% manual leveling with account guarantee
 • Thời gian chờ
  3 days
 • Máy chủ game
 • Tên tài khoản
 • Tên nhận vật
 • Đánh dấu
 • Tổng số: US$ 127.50
 • SEAGM Credits: 53,300