Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền

Close

Đang tải...

Guild Wars 2 Lv 1 to Lv 80 with 100% World Completion

 • Game: Guild Wars 2
 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Giá: US$ 176.11

Mô tả

Description:
1. GW2 Power leveling 1-80 by doing quest
2. All rare drops stay in your backpack
3. Complete certain quests
4. Free 30000 Karma
5. Free 5 ECTO
6. Accomplish 100% world map completion
7. 100% manual leveling with account guarantee
 • Thời gian chờ
  6 days
 • Máy chủ game
 • Tên tài khoản
 • Tên nhận vật
 • Đánh dấu
 • Tổng số: US$ 176.11
 • SEAGM Credits: 73,802