Close
Begin typing your search Game / Card and press return to search.
 • Games
 • Thẻ

Close

Loading...

Heroes of Newerth (Garena) Game Cards

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 200
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 1.74
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 735
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 0.71
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 299
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 50
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 0.96
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 406
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 7.31
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 3,090
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 100
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 0.62
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 260
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 0.88
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 372
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 3.21
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 1,355

Heroes of Newerth Game Info:

 • Heroes of Newerth (commonly known as HoN) is a free-to-play science fantasy, action real-time strategy game developed by S2 Games for Microsoft Windows, Mac OS X and Linux. The game was heavily inspired by the Warcraft III: The Frozen Throne custom map, Defense of the Ancients and is S2 Games' first game title in the Dota genre. The game was released on May 12, 2010 and re-released as a free-to-play game on July 29, 2011.

How to Top Up using Garena Prepaid:

 • Login at Garena Payment
 • Select "Garena Prepaid Card", enter your Card Number and Password then click "Submit"

Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Game Points, Thẻ trả trước, Trial/ Beta/ Code vật phẩm được xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại cho vật phẩm của đơn hàng đặt trước sẽ được thực hiện trước 2 tuần khi sản phẩm lưu hành.