Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền

Close

Đang tải...

Heroes of Newerth (Garena) Thẻ Game

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 200
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 1.81
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 740
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 0.68
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 278
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 50
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 1.02
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 417
Garena Shells (SG)

Garena Shells (SG)

 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Garena Shells Prepaid Card (Singapore)

Chọn thẻ khác

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 7.31
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 2,989
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 0.86
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 352
Garena Shells GG貝殼幣 (TW)

Garena Shells GG貝殼幣 (TW)

 • Giảm giá cho thành viên: 3.0%
 • Garena Card GG貝殼幣 (Taiwan)

Chọn thẻ khác

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 100
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 3.14
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 1,284

Heroes of Newerth Game Info:

 • Heroes of Newerth (commonly known as HoN) is a free-to-play science fantasy, action real-time strategy game developed by S2 Games for Microsoft Windows, Mac OS X and Linux. The game was heavily inspired by the Warcraft III: The Frozen Throne custom map, Defense of the Ancients and is S2 Games' first game title in the Dota genre. The game was released on May 12, 2010 and re-released as a free-to-play game on July 29, 2011.

How to Top Up using Garena Prepaid:

 • Login at Garena Payment
 • Select "Garena Prepaid Card", enter your Card Number and Password then click "Submit"

Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Điểm Games, Thẻ trả trước, Mã vật phẩm/ bản dùng thử/ bản Beta đã xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại các vật phẩm đặt hàng trước trong 2 tuần trước khi sản phẩm được ra mắt.