Close
Type your search keywords for Game / Card / Direct Top Up and press ENTER to search.
 • Games
 • Thẻ
 • Direct Top Up

Close

Loading...

Heroes of Newerth (Garena) Game Cards

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 200
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 1.87
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 742
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 0.68
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 269
Garena Shells (SG)

Garena Shells (SG)

 • Giảm giá cho thành viên: 0.0%
 • Garena Shells Prepaid Card (Singapore)

选择点卡

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 7.40
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 2,940
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 0.88
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 351
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 3.24
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 1,287

Heroes of Newerth Game Info:

 • Heroes of Newerth (commonly known as HoN) is a free-to-play science fantasy, action real-time strategy game developed by S2 Games for Microsoft Windows, Mac OS X and Linux. The game was heavily inspired by the Warcraft III: The Frozen Throne custom map, Defense of the Ancients and is S2 Games' first game title in the Dota genre. The game was released on May 12, 2010 and re-released as a free-to-play game on July 29, 2011.

How to Top Up using Garena Prepaid:

 • Login at Garena Payment
 • Select "Garena Prepaid Card", enter your Card Number and Password then click "Submit"

Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Game Points, Thẻ trả trước, Trial/ Beta/ Code vật phẩm được xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại cho vật phẩm của đơn hàng đặt trước sẽ được thực hiện trước 2 tuần khi sản phẩm lưu hành.