Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...

金庸群俠傳Online懷舊版 Jin Yong Classic Thẻ Game

9 Card 980x

9 Card 980x

 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • 980x 9卡

Chọn thẻ khác

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 50
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 5.19
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 2,265

金庸群俠傳Online懷舊版促銷

 • 購買金庸群俠傳Online懷舊版400點送禮包
 • 購買金庸群俠傳Online懷舊版1200點送禮包

請玩家於遊戲內儲值介面儲值可以得到以下虛寶:

金庸群俠傳Online懷舊版400點禮包内容:

 • 懷舊青龍套裝福袋x3、自修加倍寶袋x3

金庸群俠傳Online懷舊版1200點禮包内容:

 • 懷舊青龍套裝福袋x10、自修加倍寶袋x10

注意事項:

 • 1. 活動虛寶將於儲值虛寶序號及密碼後,發放到人物角色的身上,如發放時出現人物角色身上空間不足,將會依次序「身上→鏢局→錢莊」。假若三者都已滿,將無法收到物品。
 • 2. 官方有權隨時終止活動。
 • 3. 一切爭議官方均有最終決定權。

Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Điểm Games, Thẻ trả trước, Mã vật phẩm/ bản dùng thử/ bản Beta đã xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại các vật phẩm đặt hàng trước trong 2 tuần trước khi sản phẩm được ra mắt.