Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...

《金庸群俠傳》經典版 Jin Yong Qun Xia Classic (TW) MyCard (TW)

購買《金庸群俠傳》經典版 遊龍卡 - 現贈送虛寶促銷

 • 購買遊龍卡400點 及 1200點 現贈送虛寶
 • 請玩家於遊戲內儲值介面儲值可以得到以下虛寶:

  《金庸群俠傳》經典版400點禮包内容:

  • 替身娃娃x3 (能讓你毫髮無傷躲過危險的神奇寶貝)

  《金庸群俠傳》經典版1200點禮包内容:

  • 替身娃娃x10 (能讓你毫髮無傷躲過危險的神奇寶貝)

  注意事項:

  • 1. 活動虛寶將於儲值虛寶序號及密碼後,發放到人物角色的身上,如發放時出現人物角色身上空間不足,將會依次序「身上→鏢局→錢莊」。假若三者都已滿,將無法收到物品。
  • 2. 官方有權隨時終止活動。
  • 3. 一切爭議官方均有最終決定權。

  Chính sách hoàn trả:

  Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Điểm Games, Thẻ trả trước, Mã vật phẩm/ bản dùng thử/ bản Beta đã xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

  Miễn trách nhiệm:

  • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
  • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
  • Hoàn lại các vật phẩm đặt hàng trước trong 2 tuần trước khi sản phẩm được ra mắt.