Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền

Close

Đang tải...

League of Legends (LOL EU) Thẻ Game

League of Legends RP Card (EU)

League of Legends RP Card (EU)

 • Giảm giá cho thành viên: 2.0%
 • Important Note:League of Legends Prepaid RP Card EU Game Card sold by SEA Gamer Mall can only used by Player from Europe.


Chọn thẻ khác

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 10.96
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 4,578

About League of Legends Prepaid Card

League of Legends Riot Point Top Up using Neosurf

 1. Login to your LOL account. Click Store and click Purchase RP.
 2. At the payment method page, choose Neosurf. Note: You need to change Country to France to able to see Neosurft as the payment method.
 3. Choose the amount that you want to top up. For example, you've bought EUR5 of Neosurf Prepaid Card, please choose EUR5.
 4. Enter the pincode and click Submit.

Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Điểm Games, Thẻ trả trước, Mã vật phẩm/ bản dùng thử/ bản Beta đã xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại các vật phẩm đặt hàng trước trong 2 tuần trước khi sản phẩm được ra mắt.